ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ព្រះមហាក្សត្រ

ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ
នរោត្តម សីហ​មុនី
ព្រះមហាក្សត្រ នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​