ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញជាអធិបតី បិទសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសស្ដីពី "ការអភិវឌ្ឍជនបទ"

28 ​09​ 2017

នៅ ទីស្ដីការក្រសួង ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញជាអធិបតី បិទសិក្ខាសាលាតម្រង់​ទិស​ស្ដីពី "ការអភិវឌ្ឍជនបទ" សម្រាប់មន្ដ្រីរាជការចំនួន ៥១ នាក់ដែលបានចូលបម្រើការងារ​ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ឆ្នាំ ២០១៧ ៕