ឯកឧត្ដម សួស គង់ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការ និងអនុគណៈកម្មការរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០១៧ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៨

06 12 2017

ព្រឹកថ្ងៃទី ០៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្ដីការក្រសួង ឯកឧត្ដម សួស គង់ រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានគណៈកម្មការសន្និបាត បាន ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការ និងអនុគណៈកម្មការរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០១៧ និងលើកទិសដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ២០១៨ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឃន៍ជនបទ ដែល គ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី ៣ នៃខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨ ៕