កម្មវិធីអាហារូបករណ៍នៃសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរី ដល់សិស្សានុសិស្ស ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០

07 05 2019

ក្រសួង​អប់រំ​ នៃ​​សាធារណរដ្ឋ​សិង្ហបុរី បាន​ផ្ដល់​អាហារូបករណ៍​ ដល់​សិស្សានុសិស្ស​​ នៃ​បណ្ដា​ប្រទេស​ជា​សមាជិក​អាស៊ាន ដើម្បី​បន្ត​ការ​សិក្សា​ថ្នាក់​មធ្យម​សិក្សា​ ចំណេះ​ទូទៅ​ នៅ​តាម​សាលា​មធ្យម​សិក្សា​ ចំណេះ​ទូទៅ​ នៃ​សាធារណរដ្ឋ​សិង្ហបុរី។

-  សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម៖ សួរ​ព័ត៌មាន​ នៅ​ការិយាល័យ​អាហារូបករណ៍​ និង​កម្មសិក្សា​ នៃ​នាយកដ្ឋាន​ទំនាក់ទំនង​ វប្បធម៌ និង​អាហារូបករណ៍​ អគារ​លេខ​២៣ ផ្លូវ​៣៦០ ខាង​កើត​ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍​អប្សរា​ ប្រហែល​ ៥០​ម៉ែត្រ។
-  ដាក់​ពាក្យ៖ នៅ​ការិយាល័យ​អាហារូបករណ៍ និង​កម្មសិក្សា​ តាម​ទីតាំង​ខាង​លើ ឬ​ដាក់​ពាក្យ​តាម​ Online តាម​រយៈ​៖ http://bit.ly/2LmVcWn ( *បញ្ជាក់​បេក្ខជន​ មាន​ជម្រើស​ដាក់​ពាក្យ​តែ​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ )
-  ផុត​កំណត់​ទទួល​ពាក្យ៖ ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៩