កីឡាការិនី ខាន់ ជេសា ដណ្តើមបានមេដាយមាស ទី៤ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ កីឡាស៊ីហ្គេម លើកទី៣០ នៅប្រទេស ហ្វីលីពីន

09 12 2019

កីឡាការិនី ខាន់ ជេសា ដណ្តើមបានមេដាយមាស ទី៤ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ កីឡាស៊ីហ្គេម លើកទី៣០ នៅប្រទេស ហ្វីលីពីន បន្ទាប់ពីបានយកឈ្នះកីឡាការិនី ម្ចាស់ផ្ទះ ហ្វីលីពីន Jenna Kaila នេះជាការបញ្ជាក់ពី ឯកឧត្តម វ៉ាត់ ចំរើន នាយបេសកកម្ម ស៊ីហ្គេម នៅប្រទេស ហ្វីលីពីន៕