ចំនួនករណីឆ្លងមេរោគកូរ៉ូណា ដែលបានបញ្ជាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានលើសពី ៥៣,២០០ នាក់

25-03-2020

ចំនួនករណីឆ្លងមេរោគកូរ៉ូណាដែល បានបញ្ជាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានលើសពី ៥៣,២០០ នាក់ ហើយយ៉ាងហោចណាស់មាន មនុស្សស្លាប់ចំនួន ៧០៣នាក់គិតត្រឹមម៉ោង ៧ ព្រឹកគិតតាមម៉ោងក្នុងស្រុក នេះបើយោងតាមការអោយដឹងពីសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះបាននិយាយថាអ្នកណាម្នាក់ដែលបានចាកចេញពីទីក្រុងញូវយ៉ក គួរតែរក្សាខ្លួនអោយឆ្ងាយពីគេដោយខ្លួនឯងរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ ។ ប្រភព:CGTN