ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោកវ្ល៉ាឌីមៀរពូទីនបាន ពន្យារពេលការបោះឆ្នោត

26-03-2020

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្ល៉ាឌីមៀរពូទីនបានពន្យារពេលការបោះឆ្នោតលើការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យលោកបន្តកាន់អំណាចដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីជំងឺឆ្លងកូរ៉ូណា។លោកបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតជាសាធារណៈដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២២ ខែមេសានឹងត្រូវពន្យារពេល រហូតដល់ថ្ងៃ ក្រោយ។ការស្នើរផ្លាស់ប្តូរនេះរួមមានការលុបចោលបំរាមដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យលោកពូទីនឈរឈ្មោះជាថ្មីម្តងទៀត ។ ប្រភព:BBC