ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយ សារវិរុសកូរ៉ូណា នៅអេស្បាញ

26-03-2020

ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារវិរុសកូរ៉ូណានៅ អេស្បាញបានវ៉ាដាច់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃពុធ (២៥ មីនា)ម៉ោងនៅតាមតំបន់ដែលកើនឡើង ដល់ ៣,៤៣៤ នាក់បន្ទាប់ពីមនុស្ស ៧៣៨នាក់បានស្លាប់ក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោងកន្លងមកនេះ ។ ក្រសួងសុខាភិបាលអេស្ប៉ាញបាន និយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើងយ៉ាងគំហុកបានកើតឡើងនៅពេលដែលប្រទេសនេះបានចូលដល់ថ្ងៃទី ១១ នៃការបិទទ្វារ ប្រទេសដែលមិនធ្លាប់មានពី មុនមកដើម្បីព្យាយាមទប់ស្កាត់ការរីករាល ដាលមេរោគកូវិត-១៩ ដែលឥឡូវបានឆ្លងដល់មនុស្ស ៤៧,៦១០ នាក់ ។ ប្រភព:CNA