ទីភ្នាក់ងារការពារជនស៊ីវិល បាននិយាកាលពីថ្ងៃពុធនេះ ថាមនុស្សជាង ៦៨០ នាក់

26-03-2020

ទីភ្នាក់ងារការពារជនស៊ីវិលបាននិយាកាលពីថ្ងៃពុធនេះថាមនុស្សជាង ៦៨០ នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺឆ្លងកូរ៉ូណានៅប្រទេស អ៊ីតាលីក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោងចុងក្រោយហើយបាននាំអោយគេមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងថាជំងឺនេះ កំពុងរាលដាល កាន់តែខ្លាំងឡើងឆ្ពោះទៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសនេះ ។ ប្រទេសអ៊ីតាលីមានអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងប្រទេសដទៃទៀត ដោយតួលេខ ចុងក្រោយបានបង្ហាញថាមនុស្សជាង ៧,៥០៣ នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺឆ្លងនេះក្នុងរយៈពេលតែមួយខែប៉ុណ្ណោះ ។ ប្រភព:CNA