សាលាស្រុកកោះសូទិន ប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិកុមារអន្តរជាតិ ១មិថុនា លើកទី៦៨ សាលា​ស្រុកកោះសូទិន មានប្រារព្ធអបអរមិន្ទីញខួបលើកទី៦៨ ទិវាសិទ្ធិកុមារអន្តរជាតិ១មិថុនា និង​ខួបលើកទី១៦ ទិវាប្រឆាំងពលកម្មកុមារ

01-06-17